Leden

Kolderiek Genootschap De Diezepiezers kent de volgende leden:

Erik (veurzittert)
ErikOeteldonkXS
“Carnaval gaot bij ons thuis om de kolder, de klets – lekker drie daoge vol flauwekul, niks dan lache, en lekker sjouwen deur alle durpskroegkes die Oeteldonk rijk is. Un gemoedelijk pilske mej vrienden,  familie … lekkernietmoeilijk. Veule meermaals hebben Braziliaonse schônes geprebeert me mej d’n  carnaval naor Rio te lokken maar helaos is ’t die durskes tot op heden nie gelukt da carnaval daor minstens drie daogen op te schuiven … 😉 ”
ICE: Kees brooike curry mej kroekèt (veul servette) of ons moeder belle.
Paul
geen-avatar
 Héét d’n schoonste durskes aon bei zun èrrumme maor ken maor nie kieze. Altijd in veur feest en hèèt ôk veul pragmatise paraote kennis van alle significante urinatilocaties in Oeteldonk.
ICS: wijst ‘m waar zuid is dan lôpt da wel goed af. Uitvinder avant la lettre van d’n waotertaxi; maor nie nimmers en nooit mej veul water in unne taxi zetten.
Maarten  (d’n penning)
geen-avatar
 Nooit de centuh, wel van de gezelligheid
Martijn (archivaoris)
Op d´un elfde van dun elfde opgericht rondom het mooiste watertje van het land met pure emotie, gevuul en klasse. Daar sta je mee op en ga je mee naar bed. Zoals het hoort…
ICE: Laot ‘m efkes lekker “runningmènne”, as ut ken in d’n sneeuw, en hangt ‘m dan in zunne jas aon wa mense die op unne taxi staon te wachte. Gère wel ìn z’n portiek, in plèk van d’r veur, aflevère (hij is nie echt vorstvast) …
Willem-Frans
geen-avatar
Unne Oeteldonkse ziel die hedde of die hedde nie… en ons WFke die hèt d’n ziel van unne grôte! (en d’n dorst ôk)
Ge kent um gin spaghetti voejere want da veint zun gestel, en d’n tojletjuf, en d’n portier, nie zoe fijn; daor gaot ie kei arterèstiek mej doen. Maor verders kènt d’r alles in.
ICE: proebeert um mej aonmoedigingen veur kleine slokjes af te remme; is ôk nie tegen te houden mej unne Fristiej (das un veul gemaokte fout)
Fons
geen-avatar
Royke
geen-avatar
D’n dieje ziet dit toch nie. Ons Royke doet niks mej kumpjoeters en hèt ôk ginne nieuwerwetse versnellings op z’n fiets; gewôn terugtrappe is dan ôk genoeg. Laoter op d’n avond praot ie kei veul maor ge verstaot d’r niks meer van & durskes ben dan nog maor meer op oe hoede 😉
ICE: zo laote; hèt un verbasingswèkkend herstelvermeuge; veur gij oe pilske hèt weggezet veur EHBO enzo, heet ie d’r veur jouw ôk al wir ene gehaolt.
Kim
geen-avatar
José
“Na ’n lilluk misverstand (van 20 jaore in de zon en op d’n berg) hebbe carnaval en ikke mekaor wir gevonde en da laot ik mooj niet mir gaon. Saomen alle daogen deur de stratjes …Dak dan meepessant ôk nog bij De Diezepiezers kon aspirere is op z’n eige al un vergimmes mooje drôôm”
ICE: gin ideej: ik war nog noojt dronke. As da toch is wil ik wel unne Maortini-Bitterrelemmon.
Jony (zangerteres)
geen-avatar
Manon
geen-avatar
 Snapte na één avond dat het om gevoel, tradities en het spel gaat.
Kimmetje (1e doorgroeide mini-Piezer)
geen-avatar
Kwantroo (Sabrina)
geen-avatar

Aspireerderts

????
geen-avatar
????
geen-avatar
Ééééééwouter (Ewouter is op uitleen aon d’n Raod)
geen-avatar

Ben de gij nog nie veurgedraoge geworre? Oeh gotte wà èrrug!
Kèk maor gauw efkes onder ‘kontèktforemelier’ hoe ge ons over oe verbollige gevûûl kent laote wete.

Mini-Piezers
Kay
geen-avatar
Unne ware voetbal kampioen, en van de bar graag IJsthee!
Ivo
geen-avatar
Laura
geen-avatar
 Ut puppeke van onze Maarten en Suzanne, van de bar gère fristie of appelesap!
Marleen
geen-avatar
Joris
geen-avatar
 Dees Durke ken de om een boodschap sturen!
Hockeyt ons allemaal aan de kant, met – als altijd – een grote glimlach.
Mike
geen-avatar
 Een man in functie: Mike is onze Vaandeldrager!

Daarbij is hij Hockey kampioen en houdt hij erg van Oeldonkse kielen!

????
geen-avatar